Nieuwjaarfeest vakopleiding Fondsenwerving in Hilversum bij Theater Gooiland

Het team van Lucky Photobooth was aanwezig bij het jaarlijkse feest van de Vakopleiding Fondesenwerving bij het Theater Gooiland in Hilversum. Theater Gooiland is sfeervolle hotel- en theatercomplex.
Na de speeches van een aantal managers brak het feest los.
Het was erg gezellig en vrij ontspannen gegaan. In de photobooth werd veel gelachen en pret gemaakt bij het maken van de foto’s.
Mensen waren dol enthousiast van het fotohokje. Team Lucky Photobooth bedankt voor de uitnodiging!

Leave a Reply